OPŠTE INFORMACIJE

Kontakti organizacije

Tehničku realizaciju 57. ORL nedelje u organizaciji ORL sekcije SLD 2017. godine sa ponosom radi MEDAPP udruženje.

Predsednik udruženja,
dr Uglješa Grgurević
imejl: office@medapp.rs

Projekt menadžer,
Jelena Bauder
master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
Kontakt telefon: +381 064 528 16 58
imejl: office@medapp.rs

Sekretar udruženja,
Jasmina Vulović
specijalista – strukovna medicinska sestra

imejl: office@medapp.rs

IT menadžer,
dr Nikola Ilić

imejl: podrska@medapp.rs

Kotizacija

Lekari specijalisti sa plaćenom SLD članarinom – 10.000 din
Lekari specijalisti koji nisu članovi SLD – 15.000 din
Lekari specijalizanti sa plaćenom SLD članarinom – 5.000 din
Lekari specijalizanti koji nisu članovi SLD – 7.500 din
Pozvani predavači su oslobođeni plaćanja kotizacije. 

Kategorije akreditacija učesnika

Pored natpisa na akreditacijama kategorije učesnika smo učinili još lakše uočljivim.
Trake akreditacija su kodirane u tri boje tako da lako možete raspoznati predavače među učesnicima ili pronaći osobu koja je u organzaciji skupa ukoliko imate pitanje ili Vam je potrebna pomoć.

Predavači nose svoje akreditacija na plavim trakama, učesnici na belim, a pomoć uvek možete zatražiti od osoba u organizaciji sa ljubičastim trakama akreditacija.

Parking

Besplatan parking možete pronaći preko puta hotela Crown Plaza u ulici Vladimira Popovića.

Parking ispred hotela se naplaćuje 160 RSD po započetom satu parkiranja.